ප්ලාස්ටික් දාමය


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ටැග්

වෙළඳ ප්‍රමාණය

ඇතුළත දිග

පිටත පළල

මි.මී.

මි.මී.

මි.මී.

6

25

20

6

41

20

8

39

27

8

50

26


  • පෙර:
  • ඊළඟ:

  • ආශ්රිත නිෂ්පාදන